Διαθέσιμα Μαθήματα

Ο Μαθητικός Τύπος "Αναζητήσεις" αναφέρεται στο περιοδικό του σχολείου, που ολοκληρώνεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς και αποτελείται από τις εργασίες των μαθητών/τριών που συμμετέχουν στην ομάδα του Μαθητικού Τύπου.